mércores, 25 de xaneiro de 2017

Pobreza Enerxética de Galicia

video

Cando unha Iniciativa Lexislativa Popular (sensata e xusta) leva máis de vinte meses bloqueada no Parlamento de Galicia é tempo de preguntarnos qué deputadas temos vivindo da política?

Non pode ser que estes individuos teñan unha vida regalada mentras as peticións da xente son ninguneadas co silencio e a desidia.

Teñen a OBRIGA LEGAL de solucionar os problemas da xente, por iso debemos porlle cara aos Responsables da Pobreza Enerxética en Galicia !

Vergoña debera darlles deixar morrer esta ILP na Comisión 6ª do Parlamento de Galicia !!!

O 19 de maio cumpríronse DOUS ANOS da entrada desta Iniciativa no Parlamento!

Os que viven quentiños dentro das Institucións nunca teñen présa para nada !


EDITADO:


30 - 05 - 2017  /  Arranca a ILP na Comisión 6ª

Fernando Branco Parga : responsable enerxía da CIG e promotor da ILP 


Jordi Dolader Clara : un home que sabe moito sobre case nada...

14 - 06 - 2017 / Seguimos falando por non estar calados                   

Camilo José Carrillo : falando do que lle peta...

Fernando Blanco : as Centrais Hidroeléctricas no limbo legal recadan coma calquera outra 

30 - 06 - 2017  /  Por qué non chaman directamente ás Cías. Eléctricas ?


05 - 07 -2017 / Os deputados convertidos en alumnos dos "expertos" ?

Marina Serrano : a raposa ao coidado das galiñas...?


A web do Parlamento semella deseñada para facer imposible topar toda a INFORMACIÓN !!!

3 comentarios:

Para navegar cómpren dous remos...